Văn bản

1. Các văn bản quản lý Đào tạo

Xét tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng bổ sung

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo (QĐ107)

Quy định nhập điểm thi kết thúc học phần

Quy định dự giờ đối với giảng viên cơ hữu

Quy định mức học phí đại học, cao đẳng chính quy năm học 2020 – 2021

Quy định mức học phí đại học liên thông năm học 2020 – 2021

2. Các quy chế, quy định quản lý Đào tạo

93-QĐ – ĐHBL Quy định thi kết thúc học phần CĐ Mầm non – 2020

– 107-Q-HBL_Sửa đổi – Bổ sung QC 556 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

188-QĐ-ĐHBL Bổ sung QC 556 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

– 556 – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

547/QĐ-ĐHBL – Quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ

575/QĐ-ĐHBL– Quy chế đào tạo CĐ thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hệ thống tín chỉ

576/QĐ-ĐHBL– Quy định thực hiện KLTN và học tập các học phần tốt nghiệp đối với sinh viên ĐH

558/QĐ-ĐHBL – Quy chế thi kết thúc học phần

549/QĐ-ĐHBL – Quy chế in, quản lý phôi và văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Bạc Liêu

195-QĐ-ĐHBL – Quy định xét tuyển ĐH liên thông VLVH

322-QĐ-ĐHBL – Quy định về cố vấn học tập

342-TB-ĐHBL- Điều chỉnh 619 và Quy định XD CTĐT CĐSP