Đại học Liên thông, VLVH

– Xét tuyển liên thông Đại học hệ VLVH tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2020

– Tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học năm 2020 (Đợt 1)

Tuyển sinh các lớp Đại học liên thông, Chứng chỉ Quốc gia và Bồi dưỡng ngắn hạn năm 2020

– Xét tuyển liên thông Đại học hệ VLVH liên kết với Trường Đại học Đồng Tháp năm 2019

– Xét tuyển liên thông trình độ đại học hệ VLVH tại Trường Đại học Bạc Liêu năm 2019

– Tuyển sinh đại học từ xa theo hình thức học trực tuyến liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

– Tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

– Tuyển sinh bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2019 liên kết với Trường Đại học Cần Thơ